Pradžia Renovacija
Renovacija

Daugiau nei 90% daugiabučių pastatų Lietuvoje yra pastatyti iki 1993 m. ir dauguma jų šiluminę energiją vartoja neefektyviai. Renovacijos tikslas – atnaujinti pastato šildymo, vėdinimo sistemas, pastato konstrukcijas ir kitas energetines sistemas taip, kad šis suvartotų kuo mažiau šilumos ir pastato energetinis naudingumas atitiktų šiuo metu galiojančias teisines normas.

Mūsų įmonė teikia šias pagal naująją Daugiabučių namų atnaujinimo programą valstybės remiamas pastato energetinį efektyvumą didinančias priemones:

  • Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas naujais, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas;
  • Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose;
  • Balansinių ventilių ant stovų įrengimas;
  • Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
  • Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas;
  • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;

Įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, tipinis Lietuvos daugiabutis šildymui vidutiniškai suvartoja per pus mažiau energijos.

 


Visos teisės saugomos © 2020 UAB "Techmeta"
Powered by J o o m l a ! Designed by:ThemZa